fattiekyu:

precious precious kyuhae ;3;

(Source: rurouneko)

LOTTE DUTY FREE New STYLE-SUPER JUNIOR(CR:hiryeong)

(Source: 3kyupachops3, via keeprubbingkyu)

(Source: xmas-wonderland, via tiaraless)

kyu boobs

(via karasu13)

KyuHyuk Card Kissing Game!

(via karasu13)

(Source: jeongsoo, via awkwardkyu)

imyourfantasy:

we'll wait for you no matter how long it will take

(via karasu13)

gamersbrazil:

120825 Super Show 4 Photobook

|cr:@Citrouille_12 
|via:http://sup3rjunior.com

(via awkwardkyu)

(Source: rurouneko, via mightykyu)